ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
19
20
39
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
49
49
98
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
34
20
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
89
191
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...