ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
9
11
20
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
5
0
5
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
24
16
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
27
60
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...