ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไม้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
8
15
23
1
รวม อบ.
16
25
41
2
ป.1
18
17
35
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
15
16
31
1
รวมประถม
85
78
163
6
ม.1
16
12
28
1
ม.2
12
19
31
1
ม.3
18
5
23
1
รวมมัธยมต้น
46
36
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
139
286
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...