ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
16
4
20
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
64
62
126
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
26
24
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
96
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...