ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานสะเดา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
11
22
1
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
33
35
68
3
ป.1
9
14
23
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
17
13
30
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
17
14
31
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
85
77
162
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
112
230
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...