ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
5
11
16
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
39
31
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
42
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...