ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานกระทิง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
18
20
38
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
14
5
19
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
45
33
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
53
116
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...