ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
3
5
8
2
ป.1
4
0
4
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
20
16
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
21
44
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...