ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงลูกนก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
8
11
19
3
ป.1
1
6
7
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
0
2
2
1
ป.4
7
1
8
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
14
19
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
30
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...