ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
45
34
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
45
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...