ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
15
3
18
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
71
51
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
67
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...