ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางลาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
22
22
44
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
18
12
30
1
ป.5
23
9
32
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
96
72
168
6
ม.1
17
13
30
1
ม.2
12
15
27
1
ม.3
17
13
30
1
รวมมัธยมต้น
46
41
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
135
299
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...