ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานไผ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
60
63
123
6
ม.1
11
15
26
1
ม.2
13
13
26
1
ม.3
15
6
21
1
รวมมัธยมต้น
39
34
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
109
228
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...