ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะแบก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
20
22
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
7
4
11
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
13
8
21
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
36
77
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...