ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
2
3
5
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
25
21
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
24
51
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...