ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
13
4
17
1
รวมประถม
32
40
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
47
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...