ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงพิไกร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
17
41
2
อบ.3
22
25
47
2
รวม อบ.
46
42
88
4
ป.1
32
28
60
2
ป.2
28
23
51
2
ป.3
25
26
51
2
ป.4
29
31
60
2
ป.5
34
27
61
2
ป.6
32
24
56
2
รวมประถม
180
159
339
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
226
201
427
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...