ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
8
16
24
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
0
2
2
1
ป.3
5
0
5
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
35
22
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
38
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...