ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
35
43
78
3
อบ.3
48
50
98
3
รวม อบ.
83
93
176
6
ป.1
44
36
80
3
ป.2
43
63
106
3
ป.3
47
47
94
3
ป.4
41
50
91
3
ป.5
64
48
112
4
ป.6
47
43
90
3
รวมประถม
286
287
573
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
369
380
749
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...