ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิริแก้วเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
13
17
30
3
ป.1
13
7
20
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
49
43
92
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
32
27
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
87
181
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...