ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
7
24
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
25
15
40
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
18
9
27
1
ป.5
19
10
29
1
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
87
63
150
6
ม.1
5
12
17
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
26
29
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
107
245
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...