ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินกรอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
42
29
71
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
17
22
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
59
124
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...