ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
11
11
22
3
ป.1
2
5
7
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
0
5
5
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
19
24
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
35
65
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...