ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
26
20
46
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
1
7
8
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
34
45
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
65
125
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...