ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนจั่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
16
18
34
1
ป.6
22
10
32
1
รวมประถม
82
74
156
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
12
17
29
1
ม.3
15
17
32
1
รวมมัธยมต้น
39
40
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
133
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...