ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
65
54
119
6
ม.1
17
12
29
1
ม.2
19
13
32
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
43
33
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
105
237
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...