ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
19
12
31
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
78
66
144
6
ม.1
15
9
24
1
ม.2
10
12
22
1
ม.3
17
5
22
1
รวมมัธยมต้น
42
26
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
104
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...