ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
46
57
103
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
27
15
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
83
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...