ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถั่ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
13
3
16
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
29
13
42
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
7
15
22
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
42
48
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
61
132
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...