ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
15
6
21
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
45
50
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
67
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...