ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
3
11
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
14
11
25
3
ป.1
1
5
6
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
3
1
4
1
ป.5
0
2
2
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
10
12
22
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
23
47
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...