ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
17
19
36
2
ป.2
19
17
36
2
ป.3
31
10
41
2
ป.4
15
17
32
1
ป.5
26
18
44
2
ป.6
18
15
33
1
รวมประถม
126
96
222
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
119
268
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...