ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
13
19
1
อบ.2
9
18
27
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
29
45
74
3
ป.1
15
24
39
2
ป.2
16
15
31
2
ป.3
15
18
33
2
ป.4
22
11
33
1
ป.5
15
18
33
2
ป.6
22
18
40
2
รวมประถม
105
104
209
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
149
283
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...