ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
17
12
29
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
3
12
15
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
37
57
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
69
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...