ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
16
13
29
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
29
34
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
47
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...