ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเด่นพระ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
6
4
10
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
21
15
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
19
46
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...