ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
42
46
88
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
13
3
16
1
รวมมัธยมต้น
35
22
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
82
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...