ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
26
16
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
20
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...