ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานตาบัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
53
41
94
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
18
12
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
71
160
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...