ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
17
31
2
อบ.3
14
15
29
2
รวม อบ.
28
32
60
4
ป.1
23
19
42
2
ป.2
20
23
43
2
ป.3
16
20
36
2
ป.4
16
20
36
2
ป.5
19
23
42
2
ป.6
23
15
38
2
รวมประถม
117
120
237
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
152
297
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...