ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
5
12
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
19
23
42
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
52
54
106
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
31
22
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
99
201
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...