ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
23
12
35
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
17
17
34
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
78
79
157
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
29
22
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
113
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...