ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
45
38
83
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
17
20
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
66
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...