ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
25
11
36
1
รวม อบ.
41
21
62
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
20
21
41
2
ป.3
19
13
32
1
ป.4
18
14
32
1
ป.5
16
19
35
1
ป.6
18
15
33
1
รวมประถม
103
89
192
7
ม.1
32
15
47
1
ม.2
12
16
28
1
ม.3
12
18
30
1
รวมมัธยมต้น
56
49
105
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
200
159
359
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...