ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
25
24
49
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
24
20
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
53
113
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...