ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
3
12
15
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
7
1
8
1
รวมประถม
37
33
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
50
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...