ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
3
2
5
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
1
1
2
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
13
12
25
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
14
30
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...