ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจันทิมา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
23
10
33
2
ป.1
18
14
32
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
85
72
157
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
82
190
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...