ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
10
24
3
ป.1
2
5
7
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
12
19
31
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
29
55
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...