ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
1
9
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
11
10
21
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
40
40
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
50
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...